Successful producer meetings in KwaZulu-Natal

Sipho Makhaye from Umlozi HRM and Labour Relations Consultants did a presentation on the relationship between farmers and farmworkers. He stressed the importance of good relationships and to ensure that all role players take responsibility and accountability to achieve goals. These relationships should be nurtured through mutual respect, mutual reliance, as well as a degree of closeness. Key points for preventing distrust remains a proper induction in a new job, effective communication, as well as respect for diversity and culture. He can be contacted on 083 785 0622 or sipho.umlozihrm@telkomsa.net for any labour-related issues.

Published on Mon, 29th May 2017 - 09:14

Recent Posts

12 Junie 2019

Die tweejaarlikse Grootkuddekonferensie het onlangs in Port Elizabeth plaasgevind en is deur die meeste mense in die 20 jarige bestaan van die Konferensie bygewoon. Dr Chris
Read More

23 Mei 2019

Tydens ’n televisie-onderhoud op Grootplaas het Barbara Bieldt vertel hoekom dit vir die MPO belangrik is om saam met meer as 70 lande wêreldwyd dié dag
Read More

23 Mei 2019

Die Melkprodusente-Organisasie het hulle Rentmeesterskaptoekennings vir 2019 afgeskop met ‘n beroep aan rolspelers in die suiwelbedryf om melkboere te nomineer vir die kompetisie. Barbara Bieldt van
Read More

25 April 2019

Die opleiding van werkers is ’n belangrike aspek van enige boerdery wat dikwels agterweë gelaat word. Corlia Oberholzer, MPO opleidingsbestuurder, het in ’n televisie-onderhoud op Grootplaas
Read More