Barbara Bieldt Bestuurder Rentmeesterskap en Regulatoriese Dienste MPO Wereldmelkdag

Recent Posts

UNPROCESSED MILK PRODUCTION for August 2020

MPO Flash 8/17 September 2020 Unprocessed milk production for August 2020 is estimated at 288 million litres, 1,5% less than in August 2019. Cumulative unprocessed milk
Read More

PRODUKSIE VAN ONVERWERKTE MELK Augustus 2020

MPO FLITS 8/17 September 2020 Die produksie van onverwerkte melk in Augustus 2020 word geskat op 288 miljoen liter, 1,5% minder as in Augustus 2019. Die
Read More

Labour column November

STC  
Read More

Rina Belcher – RSG Landbou: Watter impak het COVID-19-inperkingsregulasies op hul besigheid, Belnori Cheese Boutique, gehad

Read More