Extended milking periods might be good

Research has a way of helping us gain a new perspective on how we can farm better. When it comes to research, no farming principle is untouchable. For instance, the calving period of the dairy cow. On average, a Danish dairy cow calves once a year.  However, a recent study at Aarhus University suggests fewer calving and extended milking periods may be more advantageous. The published research shows that extending a cow’s milking period might result in various environmental and livestock management advantages. To read more, click HERE.

Published on Mon, 13th Mar 2017 - 12:24

Recent Posts

12 Junie 2019

Die tweejaarlikse Grootkuddekonferensie het onlangs in Port Elizabeth plaasgevind en is deur die meeste mense in die 20 jarige bestaan van die Konferensie bygewoon. Dr Chris
Read More

23 Mei 2019

Tydens ’n televisie-onderhoud op Grootplaas het Barbara Bieldt vertel hoekom dit vir die MPO belangrik is om saam met meer as 70 lande wêreldwyd dié dag
Read More

23 Mei 2019

Die Melkprodusente-Organisasie het hulle Rentmeesterskaptoekennings vir 2019 afgeskop met ‘n beroep aan rolspelers in die suiwelbedryf om melkboere te nomineer vir die kompetisie. Barbara Bieldt van
Read More

25 April 2019

Die opleiding van werkers is ’n belangrike aspek van enige boerdery wat dikwels agterweë gelaat word. Corlia Oberholzer, MPO opleidingsbestuurder, het in ’n televisie-onderhoud op Grootplaas
Read More