Is forage good for calves?

Is forage good for rumen development in calves? The answer to this age-old question will affect the optimal feeding strategy for calves. The truth is that on farms and in research studies the effect of feeding forage to calves is not consistent – sometimes calves fed forage perform better than those without it. One may need to look at this problem from a different angle to settle the question once and for all.  When designing a calf-feeding programme, we need to balance the risk of acidosis with adequate grain intake so as to stimulate rumen development and ensure a smooth transition at weaning. To read more, click HERE.

Published on Mon, 26th Sep 2016 - 12:13

Recent Posts

12 Junie 2019

Die tweejaarlikse Grootkuddekonferensie het onlangs in Port Elizabeth plaasgevind en is deur die meeste mense in die 20 jarige bestaan van die Konferensie bygewoon. Dr Chris
Read More

23 Mei 2019

Tydens ’n televisie-onderhoud op Grootplaas het Barbara Bieldt vertel hoekom dit vir die MPO belangrik is om saam met meer as 70 lande wêreldwyd dié dag
Read More

23 Mei 2019

Die Melkprodusente-Organisasie het hulle Rentmeesterskaptoekennings vir 2019 afgeskop met ‘n beroep aan rolspelers in die suiwelbedryf om melkboere te nomineer vir die kompetisie. Barbara Bieldt van
Read More

25 April 2019

Die opleiding van werkers is ’n belangrike aspek van enige boerdery wat dikwels agterweë gelaat word. Corlia Oberholzer, MPO opleidingsbestuurder, het in ’n televisie-onderhoud op Grootplaas
Read More