Taking dairy research to a new level

On behalf of Milk SA and the MPO Dr Heinz Meissner and Dr Chris van Dijk met on Tuesday, 15 November with Dr Ilse Trautmann, Chief Director: Research and Technology and her team from the Department of Agriculture (DoA), Western Cape government to discuss important aspects of research, specifically on dairy in the Western Cape.

Feedback was also given on the recently completed evaluation of the research information needs of dairy producers in the Western Cape. Key evaluation findings were discussed, as well as recommendations were discussed. An improvement plan was discussed with clear objectives set by the DoA. These objectives will now be shared with the management team of the Western Cape MPO on 29 November at the meeting in Swellendam to discuss the further roll-out and points of action to take R&D to the next level in the Western Cape.

Published on Mon, 21st Nov 2016 - 14:37

Recent Posts

12 Junie 2019

Die tweejaarlikse Grootkuddekonferensie het onlangs in Port Elizabeth plaasgevind en is deur die meeste mense in die 20 jarige bestaan van die Konferensie bygewoon. Dr Chris
Read More

23 Mei 2019

Tydens ’n televisie-onderhoud op Grootplaas het Barbara Bieldt vertel hoekom dit vir die MPO belangrik is om saam met meer as 70 lande wêreldwyd dié dag
Read More

23 Mei 2019

Die Melkprodusente-Organisasie het hulle Rentmeesterskaptoekennings vir 2019 afgeskop met ‘n beroep aan rolspelers in die suiwelbedryf om melkboere te nomineer vir die kompetisie. Barbara Bieldt van
Read More

25 April 2019

Die opleiding van werkers is ’n belangrike aspek van enige boerdery wat dikwels agterweë gelaat word. Corlia Oberholzer, MPO opleidingsbestuurder, het in ’n televisie-onderhoud op Grootplaas
Read More